Medlemskap (Våpen)

VÅPEN TIL LEVENDE HISTORIE
Under utøvelse av levende historie events brukes det ekte våpen, noen er skarpe, noen er konverterte og noen er reproduserte. I og med at det brukes ekte våpen stiller vi svært strenge krav til våpendisiplin, holdning, opptreden med og rundt disse historiske skytevåpnene.

Medlemskap_våpen_Rottenführer

 

 

HVILKE VÅPEN ER TILLAT I REGIMENT “NORGE”:
I Regiment “Norge” vil du som menig soldat kun bære riflen av typen Mauser 98k, med mindre din rolle åpner for bruk av andre skyteåpen som for eksempel pistol eller maskinpistol. Avdelingsvåpen som Mg34/42, bombekastere og kanoner vil kun bli utdelt til kyndige soldater med grunnleggende og praktisk utdanning på det aktuelle våpen – kurs i bruk av div avdelingsvåpen vil bli avholdt gjevnlig av våre underoffiserer. Det er ikke tillat å bære andre våpen enn Mauser 98k for nye soldater i regimentet uten godkjenning fra gruppen.  Nedenfor: Mauser 98k

Karbiner 98k


HVORDAN SKAFFE VÅPEN: 
I samarbeid med politiet jobber vi med et system som tillater våre medlemmer og leie skarpe våpen fra foreningen til arrangement som krever dette hvis man selv ikke ønsker og eie eget våpen.  Det vil selvsagt bli satt strenge krav ved utlån av skarpe skytevåpen – alder, vandel og bakgrunn blir kontrollert av politiet på forhånd.