Medlemskap


Søknadsskjema

Utmerkelser5

Våpen

Ammunisjon

Medlemsforum

 
INTERESSERT I Å DELTA I KAMPENE PÅ ØSTFRONTEN?

For å bli medlem i foreningen “Frontkjemperne” må du kunne avse minimum 5 helger i året, ha penger til å finansiere hobbyen, ha generelt god helse, en vilje til å lære, være komfortabel i et gruppemiljø og sist men ikke minst ha en genuin interesse for historie og andre verdenskrig. Rekrutter kan delta allerede som 16år (tillatelse fra foreldre) – aldersgrense for bruk av våpen er 18 år.

Som medlem av foreningen vil du få muligheten til å delta i den første store og seriøse levende historie gruppen i Norge innenfor andre verdenskrig. Du får muligheten til å delta på rekruttskole, opplæring, Tv og film oppdrag og private kamper (spill) mot andre grupper i både inn og utland (hovedsakelig, Sverige, Danmark og England).

 

HVORDAN BLI MEDLEM AV FORENINGEN:

For å bli medlem må du først oppfylle kravene som er listet nedenfor.

  1. Du må ha fylt 18år for å tegne medlemskap (16 år med tillatelse fra foresatte).
  2. Du må delta på minimum 5 arrangement i året (hovedsakelig helger).
  3. Du må oppfylle kravene til fysisk helse, da denne hobbyen til tider er relativt fysisk krevende (se eget skjema om krav til fysisk helse) 
  4. Du må være motivert til å tilbringe mye tid ute i felt og være innstilt på å måtte sove ute i historisk korrekt utstyr.
  5. Du må ha en genuin interesse for det militærhistoriske innen andre verdenskrig (For eks. våpen, uniformer, taktikk/strategi, osv).
  6. Du må følge vår standard og våre krav til kvalitet på uniformer og utstyr. Vi krever at våre medlemmer har anskaffet mesteparten av uniformer og utstyr innen 6-12 måneder. 
  7. Du må ha god vandel hos politiet eller særskilt tillatelse (for å kunne få mulighet til å eie/leie og delta med skytevåpen). 
  8. Du må søke medlemskap på bakgrunn av historisk interesse og ikke av politisk, rasistisk eller volds-fremmede grunner.

Hvis du oppfyller kravene ovenfor er du både motivert og skikket til å søke om medlemskap i Foreningen.

 

Regiment-Norge-arm