Tildeling av Utmerkelser

Kriterier for mottagelse av medaljer og utmerkelser i foreningen.

I foreningen er det vedtatt at medaljer og utmerkelser kun skal tildeles og bæres av medlemmer som oppfyller de krav og kriterier som er satt. En medalje eller utmerkelse skal gjenspeile medlemmets innsats og er en anerkjennelse for sitt bidrag til foreningen. Systemet og kriteriene er laget for å inspirere medlemmene til å delta på treff og hjelpe dem til å vokse med erfaring og kunnskap. Når en utmerkelse blir utdelt så vil forhåpentligvis mottakeren sitte igjen med en mestringsfølelse og erfaring som vil bety noe for ham/henne. Det er ikke lenger bare en verdiløs klump med skrapmetall, det er en opplevelse i form av kulde, fysisk og psykisk påkjenning omkranset av et godt kameratskap som blir foreviget gjennom utmerkelsen.

Satser og telling av tjenestedøgn:

Det er lagfører som fører døgn og timer for hvert lag og som videre melder videre til overordnede.

 • Et døgn = 24 timer.
 • Et ufullstendig døgn telles i timer.

Eksempel:
Treff fra fredag (17:00) til søndag (17:00) = 2 ufullstendige døgn av totalt 7+7 timer + 1 døgn = 1 Døgn og 14 timer

 

 

FRONTKJEMPERMERKET

Det norske Frontkjempermerket innstiftet av ministerpresident Vidkun Quisling høsten 1943 som en anerkjennelse for deltagelse i kampen mot bolsjevismen ble utdelt til norske Frontkjempere som hadde tjenestegjort ved fronten til lands, til sjøs eller i luften. Tildelingen var basert på deltakelse ved fronten og ikke på ekstraordinær eller heltemodig frontinnsats. Norske Frontsøstre som hadde tjenestegjort ved fronten kunne også kvalifiseres til å motta Frontkjempermerket.

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Frontkjempermerket:

 • Minimum 3 års medlemskap.
 • Komplett utrustning Nivå II.
 • Deltatt på minimum 25 treff.
 • Utviser gode holdninger og representerer foreningen på en god og skikket måte.
 • Den endelige besluttingen vedrørende utdeling av utmerkelsen vil bli foretatt under en avstemning blant offiserene og underoffiserene i regimentet.

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Frontkjempermerket til Frontsøstre:

 • Minimum 3 års medlemskap.
 • Komplett Frontsøster utrustning Nivå II
 • Deltatt på minimum 25 treff.
 • Utviser gode holdninger og representerer foreningen på en god og skikket måte.
 • Den endelige besluttingen vedrørende utdeling av utmerkelsen vil bli foretatt under en avstemning blant offiserene og underoffiserene i regimentet.

 

Frontkjemper1

 

INFANTERI – STORMANGREPMERKET I BRONSE
Infanterie sturmabzeichen in bronze

Infanteri-Stormangrepsmerket i Bronse ble tildelt stridende motorisert personell som hadde deltatt i 3 eller flere stormangrep, motangrep, nærkamper eller oppklaring/rekognoserings oppdrag fordelt på like mange dager, med restitusjon tilbrakt i kampstillingene. Angrepene måtte finne sted på forskjellige dager, og hvis flere angrep fant sted på samme dag ble angrepene kun regnet som 1 angrep/dag. Det fantes et merke i Bronse (Mekanisert/motorisert) og et i Sølv (Vanlig infanteri).

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Stormangrepmerket I Bronse:

 • Minimum 2 års medlemskap.
 • Komplett utrustning Nivå II.
 • Utviser gode holdninger og representerer foreningen på en god og skikket måte.
 • Har deltatt på minimum 15 forskjellige angrep, motangrep, nærkamp og eller rekognoseringsoppdrag fordelt på 15 forskjellige dager.
 • Den endelige besluttingen vedrørende utdeling av utmerkelsen vil bli foretatt under en avstemning blant offiserene og underoffiserene i regimentet.

 

ISB

 

NÆRKAMPSPENNE
Nahkampfspange

Nærkampspennen ble tildelt stridende personell som deltok i intens nærstrid hvor fienden var så nærme at man kunne se det hvite i øynene deres. Kriteriene var basert på et samlet antall dager over enn viss periode hvor vedkommende deltok i nærstrid under et større stormangrep, oppklaringspatrulje eller i forsvar under et fiendtlig angrep hvor det ble brukt nærkampsvåpen. Dette kunne både utspinne seg ved fronten eller mot partisaner. Det var også en utregningsformel som beregnet antall dager i nærkamp i forhold til antall dager ved fronten, men utgangspunktet var som følger:

 • Bronse: 15 dager nærkamp
 • Sølv: 30 dager nærkamp
 • Gull: 50 dager nærkamp

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Nærkampspenne i Bronse:

 • Minimum 5 års medlemskap.
 • Komplett utrustning Nivå II.
 • Utviser gode holdninger og representerer foreningen på en god og skikket måte.
 • Har deltatt på minimum 15 forskjellige tilfeller av nærstrid fordelt på 15 forskjellige dager.
 • Har deltatt og bestått opplæringen for nærkamp minimum 5 ganger.
 • Utviser tapperhet eller eksepsjonell lederegenskaper gjentatte ganger i nærkamp.
 •  Den endelige besluttingen vedrørende utdeling av utmerkelsen vil bli foretatt under en avstemning blant offiserene og underoffiserene i regimentet.


NKGB

 

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Nærkampspenne i Sølv:

 • Minimum 10 års medlemskap.
 • Komplett utrustning Nivå IV.
 • Utviser gode holdninger og representerer foreningen på en god og skikket måte.
 • Har deltatt på minimum 30 forskjellige tilfeller av nærstrid fordelt på 30 forskjellige dager.
 • Har deltatt og bestått opplæringen for nærkamp minimum 10 ganger.
 • Utviser tapperhet eller eksepsjonell lederegenskaper gjentatte ganger i nærkamp.
 • Har pådratt seg en skade under nærkamp som kvalifiseres til Såretmerket i Sort.
 • Den endelige besluttingen vedrørende utdeling av utmerkelsen vil bli foretatt under en avstemning blant offiserene og underoffiserene i regimentet.

NKGS

 

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Nærkampspenne i Gull:

 • Denne utmerkelsen tildeles ikke.

NKG
 

DET TYSKE IDRETTSMERKET
Deutsches Sportabzeichen

Fysisk fostring og idrett ble tungt vektlagt i Waffen SS og det var normal rutine med daglige treningsprogram. Det tyske idrettsmerket var derfor en betydningsfull utmerkelse. Den var blant annet en av ni utmerkelser som var listet på forsiden av alle relevante SS tjenestedokumenter. I Allgemeine-SS var det ifølge forskriftene et krav om at aspirantene skulle kvalifisere seg til både det tyske idrettsmerket og SA idrettsmerket innen opptaksperioden på 6 måneder. Kriteriene var delt inn i fem forskjellige grener som måtte fullføres. Merket kom i Bronse, Sølv og Gull.

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Det Tyske Idrettsmerket i Bronse:

 • Medlem
 • Komplett utrustning Nivå I.
 • Utviser gode holdninger og representerer foreningen på en god og skikket måte.
 • Deltar på det årlige idrettsstevnet for Foreningen, fullfører alle øvelsene og kommer på første plass sammenlagt. Øvelsene er de samme som de opprinnelige og har de samme kravene.

 

DRL

 

PANSER ØDELEGGELSEMERKET
Panzervernichtungsabzeichen

Panser Ødeleggelsemerket ble tildelt stridende personell som på egenhånd uskadeliggjorde fiendtlige stridsvogner ved bruk av håndvåpen som for eks. håndgranater, panzerfaust, sprengladninger, etc. Utmerkelsen kom i sølv og i gull og var basert på antall ødelagte stridsvogner. Panser Ødeleggelsemerket i Sølv ble tildelt etter 1 bekreftet tilfelle og gullversjonen ble tildelt etter 5 tilfeller. Det var ingen begrensninger for antall tildelinger pr person.

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Panser Ødeleggelsemerket i Sølv:

 • Medlem.
 • Komplett utrustning Nivå II.
 • Utviser gode holdninger og representerer foreningen på en god og skikket måte.
 • Tildeles etter 1 tilintetgjørelse av en fiendtlig stridsvogn i kamp ved bruk av håndholdte våpen.
 • Minimum to vitner til hendelsen.

TKS

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Panser Ødeleggelsemerket i Gull:

 • Medlem.
 • Komplett utrustning Nivå II.
 • Utviser gode holdninger og representerer foreningen på en god og skikket måte.
 • Tildeles etter 5 bekreftet tilintetgjørelse av en fiendtlig stridsvogn i kamp ved bruk av håndholdte våpen.
 • Minimum to vitner til hendelsen.

TKG

SÅRETMERKET
Verwundetenabzeichen

Kriteriene for å kvalifiseres til Såretmerkene i Foreningen er i likhet med de opprinnelige ganske så alvorlige. De vanligste skadene innen levende historie er fallskader, som i verste fall vil forårsake brudd, kutt/sår eller vridninger osv. Kriteriene er tilpasset den hobbyen vi bedriver, da man skal slippe å pådra seg splint eller skuddskader for å kvalifiseres. Selvsagt burde det ikke være et mål å motta en slik utmerkelse.

Sort:
For å oppfylle de opprinnelige kriteriene for å kvalifiseres til Såretmerket i Sort måtte vedkommende bli alvorlig såret 1 gang, men i den grad at han ikke fikk permanente skader.

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Såretmerket – Sort:

 • Medlem
 • Tildeles ved skader som oppstår under felttreff som fører til at vedkommende blir skadet i den grad at soldaten blir midlertidig redusert og må bryte fra treffet og i verste fall oppsøke lege.
 • Den endelige besluttingen hvorvidt skaden er alvorlig nok til å kvalifiseres til utmerkelsen vil bli foretatt under en avstemning blant offiserene og underoffiserene i regimentet.

WB


Sølv:
For å oppfylle de opprinnelige kriteriene for å kvalifiseres til Såretmerket i Sølv måtte vedkommende ha blitt såret 3-4 ganger. Merket kunne også tildeles dersom vedkommende fikk påført mer alvorlige permanente skader som for eks. tap av hørsel, øye/syn, kroppsdeler (som for eks. en fot eller hånd), hjerneskade eller omfattende ansikts deformasjoner.

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Såretmerket – Sølv:

 • Medlem
 • Tildeles medlemmer som har oppnådd kriteriene for Såretmerket i sort 3-4 ganger.
 • Tildeles ved skader som oppstår under felttreff som fører til akutt legehjelp.
 • Den endelige besluttingen hvorvidt skaden er alvorlig nok til å kvalifiseres til utmerkelsen vil bli foretatt under en avstemning blant offiserene og underoffiserene i regimentet.

WS

 

Gull:
For å oppfylle de opprinnelige kriteriene for å kvalifiseres til Såretmerket i Gull måtte vedkommende bli såret minst 5 ganger. Merket kunne også tildeles dersom vedkommende fikk langt mer alvorlige skader som for eks. tap av flere kroppsdeler, tap av synet eller ved total invaliditet.

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Såretmerket – Gull:

 • Tildeles ikke med mindre skaden er så omfattende og alvorlig at såret merket i Sølv ikke strekker til.

 

WG

 

ØSTFRONTMEDALJEN
Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42

Østfrontmedaljen også kalt frossenkjøtt medaljen var en medalje som ble introdusert (26. mai 1942) for å minnes de som deltok på østfronten under den første vinteren (1941/42)  av operasjon Barbarossa (den tyske invasjonen av Sovjetunionen). Medaljen ble utdelt til personell som oppfylte følgende kriterier:

 • 14 dager i kamp ved fronten i perioden 15. november 1941 – 15. april 1942.
 • 60 dagers fronttjeneste i perioden 15. november 1941 – 15. april 1942.
 • Såret eller utsatt for forfrysninger som kvalifiserte til Såretmerke.

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Østfrontmedaljen:

 • Minimum 3 års medlemskap
 • Komplett vinterutrustning Nivå II
 • 60 dagers tjeneste i felt ved minimum 10 minusgrader.
 • Ved skader eller forfrysninger som kvalifiseres til Såretmerket kan soldaten umiddelbart kvalifiseres for mottakelse av utmerkelsen.

 

Østfrontmedaljen2

KRIGSFORTJENESTEKORSET II. KLASSE MED SVERD
Kriegsverdienstkreuz II. klasse mit schwertern (KVK)

Krigsfortjenestekorset av 2. klasse med sverd ble hovedsakelig tildelt stridende personell som utviste heltemot, men ikke nødvendigvis i møte med fienden. Her oppstod det en gråsone, og flere som fikk Krigsfortjenestekorset med sverd kanskje heller skulle hatt den ikke stridende versjonen uten sverd. Andre fikk tildelt Jernkorset når de kanskje egentlig heller burde fått Krigsfortjenestekorset med sverd.

Krigsfortjenestekorset av 2. klasse uten sverd ble tildelt personer som gjennom deres handlinger viste stor initiativ for den totale krigsinnsatsen, ikke nødvendigvis i militære sammenheng. Det kunne være alt fra sivilister i form av lærere, industrilister, men også militært personell under okkupasjonstjeneste eller som fangeleirvoktere.

Foreningens Kriterier For Utdeling Av KVK II. Klasse Med Sverd:

 • Minimum 1 års medlemskap.
 • Komplett utrustning Nivå I.
 • Bidrar sterkt positivt i Foreningen ved å vise initiativ, hjelp til organisering, styrking av kameratskap, tar på seg ansvar og bidrar med informasjon og kunnskap.
 • Utviser gode holdninger og representerer foreningen på en god og skikket måte.
 • Den endelige besluttingen vedrørende utdeling av utmerkelsen vil bli foretatt under en avstemning blant offiserene og underoffiserene i regimentet.

 

KVK

KRIGSFORTJENESTEKORSET I. KLASSE MED SVERD
Kriegsverdienstkreuz I. klasse mit schwertern (KVK)

Krigsfortjenestekorset av 1. klasse med sverd ble tildelt stridende personell for utvist heltemot og prestasjoner i tjenesten, ikke nødvendigvis i kamp. Nesten en halv million kors ble utdelt. Krigsfortjenestekorset av 1. klasse uten sverd ble tildelt personer som viste ekstraordinær innsats eller heltemot til støtte for krigsinnsatsen. Utmerkelsen kunne også tildeles diplomater, fangevoktere eller andre personer som bidro sterkt til krigsinnsatsen.

Foreningens Kriterier For Utdeling Av KVK I. Klasse Med Sverd:

 • Minimum 3 års medlemskap
 • Komplett utrustning Nivå II.
 • Utviser gode holdninger og representerer foreningen på en god og skikket måte.
 • Viser gjentatte ganger sitt sterke engasjement og bidrar positivt på eget initiativ til foreningen og dens medlemmer.
 • Den endelige besluttingen vedrørende utdeling av utmerkelsen vil bli foretatt under en avstemning blant offiserene og underoffiserene i regimentet.

 

KVK1

 

JERNKORS II. KLASSE
Eisernes Kreuz II. Klasse (EK II)

For å oppfylle de opprinnelige kriteriene for å kvalifiseres til Jernkorset av andre klasse måtte vedkommende utøve en enkelt handling av tapperhet i møte med fienden, eller heroiske handlinger som var vurdert til å være langt utover det som var forventet. SS tjenestemenn mottok Jernkorset for en vellykket handling hvor soldaten utmerket seg. Det var ikke uvanlig at et helt lag eller en hel tropp bar Jernkors av andre klasse.

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Jernkors II Klasse:

 • Minimum 3 års medlemskap.
 • Komplett utrustning Nivå II.
 • Flere tilfeller av ekstraordinær innsats, heltemot eller lederskap i strid.
 • Utviser gode holdninger og representerer foreningen på en god og skikket måte.
 • Ved verving av 3 soldater som når 1 års aktiv medlemskap og oppnår komplett utrustning (Nivå II), kan soldaten umiddelbart kvalifiseres for mottakelse av utmerkelsen (forutsatt at utstyrsnivå 2 er komplett hos verver).
 • Den endelige besluttingen vedrørende utdeling av utmerkelsen vil bli foretatt under en avstemning blant offiserene og underoffiserene i regimentet.

 

EKII

 

JERNKORS I. KLASSE
Eisernes Kreuz I. Klasse (EK I)

For å oppfylle de opprinnelige kriteriene for å kvalifiseres til Jernkorset av første klasse måtte vedkommende utøve ytterlige 3-4 handlinger av tapperhet i tillegg til den som gav ham Jernkorset av andre klasse. Disse kriteriene var kun retningslinjer og det fantes mange unntak. Det kunne være et enkelt tilfelle hvor handlingen hadde en så stor eller avgjørende betydning at vedkommende fikk både jernkorset av andre og første klasse samtidig. En lang, trofast og fremragende militær karrière kunne også være tilstrekkelig for å motta utmerkelsen.

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Jernkors I Klasse:

 • Minimum 3 års medlemskap.
 • Komplett utrustning Nivå III.
 • Flere tilfeller av ekstraordinær innsats, heltemot eller lederskap i strid.
 • Utviser gode holdninger og representerer foreningen på en god og skikket måte.
 • Kvalifisert til utdeling av EKII gjentatte ganger.
 • Ved verving av 6 soldater som når 2 års aktiv medlemskap og oppnår komplett utrustning (Nivå II), kan soldaten umiddelbart kvalifiseres for mottakelse av utmerkelsen.
 • Den endelige besluttingen vedrørende utdeling av utmerkelsen vil bli foretatt under en avstemning blant offiserene og underoffiserene i regimentet.

 

EKI

 

DET TYSKE KORS I GULL
Kriegsorden des Deutschen Kreuzes

For å oppfylle de opprinnelige kriteriene for å kvalifiseres til Det Tyske Kors I Gull måtte vedkommende gjentatte ganger (6-8) utvise tapperhet eller eksepsjonelle lederegenskaper i strid. Vedkommende måtte på forhånd ha blitt tildelt både Jernkorset av 2. og 1. klasse for å kunne motta Det Tyske Korset i Gull, som var rangert mellom Jernkorset av 1. klasse og Ridderkorset.

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Det Tyske Kors I Gull:

 • Minimum 10 års medlemskap.
 • Komplett utrustning Nivå V.
 • Flere tilfeller av ekstraordinær innsats, heltemot eller lederskap i strid.
 • Utviser gode holdninger og representerer foreningen på en god og skikket måte.
 • Mottaker og holder av EK II og EKI.
 • Tjenestegrad underoffiser/offiser.
 • Ved verving av 10 soldater som når 3 års aktiv medlemskap og oppnår komplett utrustning (Nivå II), kan soldaten umiddelbart kvalifiseres for mottakelse av utmerkelsen.
 • Den endelige besluttingen vedrørende utdeling av utmerkelsen vil bli foretatt under en avstemning blant alle medlemmene i foreningen.

 

GK

 

RIDDERKORS
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes

For å oppfylle de opprinnelige kriteriene for å kvalifiseres til Ridderkorset måtte vedkommende utvise gjentatte tilfeller av tapperhet eller eksepsjonelle lederegenskaper i strid.

Foreningens Kriterier For Utdeling Av Ridderkors:

 • Minimum 15 års medlemskap.
 • Komplett utrustning Nivå V.
 • Flere tilfeller av ekstraordinær innsats, heltemot eller lederskap i strid.
 • Utviser gode holdninger og representerer foreningen på en god og skikket måte.
 • Mottaker og holder av EK II, EKI og det tyske kors i gull.
 • Tjenestegrad offiser.
 • Ved verving av 20 soldater som når 3 års aktiv medlemskap og oppnår komplett utrustning (Nivå II), kan soldaten umiddelbart kvalifiseres for mottakelse av utmerkelsen (Mottakers laveste aksepterte tjenestegrad: Underoffiser).
 • Den endelige besluttingen vedrørende utdeling av utmerkelsen vil bli foretatt under en avstemning blant alle medlemmene i foreningen.

 

RK1