VI TAR AVSTAND FRA DE POLITISKE IDEALER OG SYNSPUNKTER SOM ASSOSIERES MED NAZI TYSKLAND! VI HAR NULLTOLERANSE FOR RASISME, HØYREEKSTREME POLITISKE MENINGER OG SYNSPUNKTER!  ALLE HENVENDELSER I FORBINDELSE MED ELLER AV NAZISTISKE, RASISTISKE ELLER POLITISKE KARAKTER VIL BLI AVVIST OG I VERSTE FALL VIDERESENDT TIL POLITIET!

 

Foreningen for levende historie “Frontkjemperne” er en gruppe entusiaster med en genuin interesse for krigshistorie og den andre verdenskrig. Vi forsøker å forestille en militær avdeling fra tidsepoken 1940-45. Under den andre verdenskrig vervet i overkant av 4000 nordmenn seg til tjeneste i den tyske krigsmakt´s eliteavdeling, Waffen SS. Det ble dannet flere avdelinger for nordiske frivillige, både Danske, Finske og Norske avdelinger. 23. SS- Panzergrenadier Regiment “Norge” fra 11. SS- Divisjon Nordland var en av disse avdelingene. De opplevde harde kamper mot russerne på Østfronten, og under tilbaketrekningen i 1944 gjennom Estland led avdelingen store tap. Vi forsøker ved hjelp av levende historie å lære litt mer om hvordan livet som frontkjemper i Waffen SS egentlig var. Ved bruk av tidsriktige uniformer, våpen og utstyr, gjenskaper vi en tid basert på virkelige hendelser.  Vi utdyper vår militærhistoriske interesse på en respektfull og ydmyk måte, med verdighet og uten noen form for politiske motiv eller agenda, gjenforteller vi krigshistorie på en politisk nøytral måte ovenfor publikum og allmennheten.