Om oss

 

“Frontkjemperne” is a group of non-political enthusiasts of history. We portray combat soldiers (scandinavian volunteers) of the of the 23. SS-Panzergrenadier-Regiment “Norge” of the 11. Frw.-Pz.-Gr.-Div. “Nordland”, as well as other Waffen SS units where norwegian volunteers fought – we also portray other German Heer, Luftwaffe and Kriegsmarine units stationed in Norway during WW2 at public displays and private re-enactments. We are located in the south of Norway.

 

WE ARE NOT A NEO-NAZI ORGANIZATION, NOR DO WE SUPPORT THE IDEAS, IDEALES, GOALS, OR ASPIRATIONS OF ANY EXTREMIST OR FAR LEFT/RIGHT WING GROUPS, NOR ARE WE AFFILIATED WITH ANY SUCH ORGANIZATIONS!


Om oss:

Vi er en upolitisk militærhistorisk forening som gjennom levende historie ønsker å bevare Norges militærhistorie (perioden: 1940-1945) for ettertiden. Foreningen består utelukkende av genuint interesserte medlemmer, som gjennom rollespill og innlevelse, forsøker å gi et unikt og sannferdig bilde av soldatenes liv under den andre verdenskrig. Ved hjelp av denne realistiske portretteringen kan medlemmene både utvikle egne kunnskaper, og ved arrangerte historiske arrangement gi publikum et helt nytt og informerende bilde av vår militærhistorie. Vi er også en viktig resurs form film og TV, da vi innehar og tilegner oss stadig relevant kompetanse og detaljert kunnskap om historie, soldatenes uniformer, utstyr, våpen, utdanning, ernæring, levesett, etc. Foreningen portretterer mange forskjellige relevante militære avdelinger fra perioden 1940-1945 som har tilknytting til Norge. Vi portretterer hovedsakelig skandinaviske frivillige, frontsoldater som meldte seg frivillige til tjeneste på tysk side under krigen, men også andre tyske enheter som var stasjonert i Norge, Norske førkrigsavdelinger og motstandsbevegelsen. Foreningen har blant annet spesialisert seg på 23. pansergrenader regiment “Norge”.

Frontkjemperne er en 100% upolitisk militærhistorisk forening som gjennom levende historie ønsker å formidle og samtidig bevare historien for ettertiden. Vi har først og fremst valgt  å portrettere skandinaviske kvinner og menn som meldte seg frivillig til tysk tjeneste under den andre verdenskrig. Foreningen forsøker etter beste evne å gjenskape en svunnen tid, og gjennom levende historie gi et sannferdig og upolitisk innblikk av en frontkjempers liv i tysk militær tjeneste. Foreningen er svært opptatt av gi en så autentisk fremstilling av de norske frontsoldatenes liv, både under private og offentlige arrangement. Vi studerer og utdyper oss innen historie, uniformer, utstyr, våpen, taktikk, personlige artikler, mat, levesett etc. – slik at vår fremstilling blir så autentisk og sannferdig som mulig. Vi bruker mye tid på å studere i kilder og innhente informasjon som vi kan formidle videre til almenheten gjennom nettopp levende historie.

Foreningen deltar hovedsakelig på levende historie arrangement i Skandinavia, men også på internasjonale arrangement i andre land. Vi er en aktiv forening og deltar/arrangerer jevnlig treff i løpet av året.

 

Våre portretteringer:
Oversikt over våre portretteringer:

Frontkjemper avdelinger:
23. Pansergrenader Regiment “Norge”
5. SS-panserdivisjon Wiking (Germania, Nordland, Westland)
De frivillige politikompanier

Det norske skikompaniet
SS-skijegerbataljon Norge
Den Norske Legion

Tyske avdelinger:
Tysk Kystartilleri/Marine artilleri
Tyske infanterister under felttoget i Norge

Norske avdelinger:
1. Gardekompani under felttoget i Norge

Den Norske motstandsbevegelse:

 

Foreningens Historie: 
Foreningen ble stiftet 15. Desember 2014.