KAARE CARLSEN

Kaare Carlsen kom til verden natt til den 18. oktober 1915. Han var et etterlengtet barn, og vokste opp i trygge omgivelser i den lille bygden Sokna, ved munningen av Hallingdal. Han lærte tidlig å bli seg bevisst sine slektsaner som bondesønn, og var stolt av sin opprinnelse. Skolen var ikke Kaares favorittsted, ham trivdes bedre ute i skogen, og ikke minst på foran plogen på åkeren sammen med hestene. På søndager og en skjelden lørdag fra tid til annen når han hadde mulighet til å komme litt unna, stod han ofte på perrongen på Sokna Stasjon og beundret de flotte togene som kom og gikk. Ofte gikk hele ukelønnen hans med til å betale for skyssen han måtte ha for å komme dit, men det var verdt det. De robuste lokomotivene representerte nye muligheter for Kaare, de var som et bilde på noe som kom seg frem her i verden, og han beundret kraften, og ikke minst teknikken som lå bak. Noen år senere, i 1937 fikk han sitt livs mulighet da han ble spurt om han kunne tenke seg å bli togmekanikersvenn hos NSB. Med kontrakten fulgte det både et lite krypinn på loftet over lokstallen på Sundland verksted, og gratis kost. Tre lærerike år fulgte, og i februar 1940 var Kaare ferdig utdannet togmekaniker. Han flyttet hjem til Sokna, for noen måneder, i påvente av at en stilling skulle dukke opp. Imidlertid skulle Norge snart okkuperes av tyske styrker, og planene måtte endres. Tyskerne rekvirterte Bergensbanen med alt dens materiell til bruk for transport av troppestyrker og forsyninger, og kun bakerste vogn ble heretter brukt for å frakte sivile reisende. NSB måtte deretter stramme kraftig inn på bruken av nyansettelser, og Kaare ble derfor stående uten jobb. Hjemme i lille Sokna var bygden etterhvert blitt splittet i synet på tyskerne og Nasjonal Samling. Kaare selv syntes ikke noe om hverken den ene eller andre av partene, og deltok stadig på ulovlige dansetilstelninger og skikonkurranser som ble arrangert av lokale tilstelninger. Han ble også forlovet med sin ungdomsforelskelse Karin, noe som imidlertid tok slutt allerede fire måneder senere. I dyp kjærlighetssorg bestemte Kaare seg for å melde seg som frontkjemper. Han hadde sett vervingsplakatene som hang på strategiske plasser rundt på de ulike jernbanestasjonene, og i september 1942 reiste han inn til Frontkjemperkontoret i Oslo for å melde seg til innsats. Med sitt typisk germanske utseende, flott, høyreist og blåøyd, gikk han straks igjennom SSlegenes tester. At han hadde sin mekaniske utdannelse regner på tog og store kjøretøyer, gjorde at han ble holdt tilbake i Oslo helt til mai 1943. Han ble da sendt med fly til Grafenwöhr, for å slutte seg til det nyopprettede 23.panzergrenadierregiment “Norge”. Her ventet 3 måneder med intensiv rekrutttrening, sammen med både veteraner fra den norske Legion, halvskitne folketyskere, og norske grønnskollinger som ham selv. Det ble snart klart for de andre han delte barakke med, at Kaare var en man kunne stole på. Med sitt gode humør, store sans for kameratskap og uante talenter som skytter, ble han raskt en godt likt skikkelse. Hans forståelse for det tyske språk var mildt sagt begrenset, men med støtte og hjelp fra kamerater, skulle han snart kastes ut i infernoet som ventet dem..

TJENESTEOVERSIKT:

Arrangement/treff:  22

Tjenestedager:  62

Offentlig:  6

Rekruttskole:  9

Dager i felt:  46

(Vinterstid):  20

Dager i strid:  9

(Vinterstrid):  6

TJENESTEGRADER:

SS-Leg. Schutzen
(14.Juni 2016)

SS-Sturmmann
(04. Mai 2018)

SS-Rottenführer
(28. Oktobrer 2018)

UTMERKELSER: