Medlemskap (Ammunisjon)

HVA SKYTER VI?
Når vi har private “kriger” eller oppvisninger bruker vi det samme som de bruker i Hollywood når det lages skytescener og krigsfilmer. Dette er vanlige messinghylser som er fylt med krutt, det er ikke noe prosjektil (kule) men tuppen av hylsen blir “krympet” slik at det dannes trykk inni hylsen når skuddet går – derav høyt smell og kanskje litt flamme og røyk. For de av dere som har tjenestegjort i militæret så kjenner dere til eksersispatronene i plast – rødfis.

HVOR FÅR MAN KJØPT BLANKS?
Blanks kan skaffes gjennom foreningen til en rimelig pris.

Blanks